UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"
Strona 1 z 1
sprzedaż środka trwałego po wypadku
(Kategoria: Brak)
2006-12-06 13:39:39
~krzyś
cześć,
Jak należy zaksięgować w PKPiR:
1. wypłatę odszkodowania (szkoda całkowita samochodu)- czy w przychody,
2. sprzedaż tego samochodu, który nie będzie naprawiany tylko przeznaczony do sprzedaży na części,
Dzięki za pomoc
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia

2006-12-06 21:32:23
(Moderator)
1) kol.8 w dniu otrzymania odszkodowania
2) kol.8 
plus księgowanie ewentualnie niezamortyzowanej części w kol.14
2006-12-06 21:55:13
plus księgowanie ewentualnie niezamortyzowanej części w kol.14

Tylko, gdy samochód [nie] miał opłacone AC.

07.12.2006
Sorki, to "[nie]" jest nie na miejscu... :-)
Redagowałem tekst i zostało... :-)
2006-12-07 12:15:06
~krzyś
Nie rozumiem Marku o co Ci chodzi z tym AC. Wiem, że jeżeli AC nie było nie można wtedy wrzucać w KUP kosztów naprawy samochodu. A jak do tego ma się niezamortyzowana część sprzedanego środka trwałego?
2006-12-07 13:02:07

Updof
Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
48) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym,


2006-12-07 13:02:28
Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura PDII/415-6-2/2004
Data 2004.02.11


Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu


Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej


Słowa kluczowe amortyzacja
koszty uzyskania przychodów
odszkodowania
przychód
środek trwały


Pytanie podatnika

Czy niezamortyzowana część środka trwałego, który uległ likwidacji na skutek wypadku, stanowi koszt uzyskania przychodu oraz czy odszkodowanie otrzymane z tego tytułu jest przychodem z działalności gospodarczej?


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. / w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 15 stycznia 2004 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części środka trwałego, który uległ wypadkowi oraz sposobu opodatkowania odszkodowania uzyskanego z ww. tytułu informuje jak poniżej:

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm. / nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 12 wyżej cytowanej ustawy za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż ze złożonych dokumentów wynika, iż straty w środku trwałym poniesione przez Panią zostały prawidłowo udokumentowane protokołami szkód potwierdzonymi przez właściwe organy, a także to, iż środek trwały podlegał ubezpieczeniu dobrowolnemu AC tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Pani zawarte w przedmiotowej kwestii jest prawidłowe. Ma Pani bowiem prawo zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część środka trwałego, który uległ likwidacji w roku kiedy przypadła likwidacja natomiast otrzymane odszkodowanie winna Pani zaliczyć do przychodu w miesiącu i roku faktycznego jego otrzymania.

2006-12-07 13:03:37
Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura BI/005/0581/04
Data 2004.08.30


Autor Izba Skarbowa w Gdańsku


Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów
kradzież
samochód ciężarowy


Pytanie podatnika

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka cywilna może nie zamortyzowaną wartość skradzionego samochodu wliczyć w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospo-darczej?


Podatnik będący przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywil-nej.

Przychody i koszty uzyskania przychodów z tej działalności ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Spółka w lipcu 2003r. zakupiła używany samochód ciężarowy marki Ford-Transit, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód ten obję-ty był ubezpieczeniem obowiązkowym - OC, lecz nie był objęty ubezpieczeniem autocasco. W grudniu 2003r. dokonano kradzieży tego samochodu i fakt ten został potwierdzony protokołem poli-cji. W 2004r. Prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie.


Ocena prawna stanu faktycznego:


Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie uważa się za koszty uzyska-nia przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Wyjątek od tej zasady dot. strat z tytułu nieujęcia w koszty podatkowe części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi, został określony przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lip-ca 1991r., w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Z powyższych przepisów wynika, że wartość netto (tj. wartość początkowa pomniejszona o dokona-ne odpisy amortyzacyjne) utraconego samochodu, bez względu na to, czy utrata ta nastąpiła na sku-tek kradzieży, pożaru, czy zniszczenia - może być zaliczona przez Podatnika w ciężar kosztów uzy-skania przychodów, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

samochód objęty był ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco, a

strata została właściwie udokumentowana.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wspólnikom tej spółki nie przysługu-je prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospo-darczej strat powstałych w wyniku kradzieży samochodu ciężarowego nie objętego dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco.

2006-12-07 13:33:28
(Moderator)

Odpowiada: Urząd Skarbowy w Pile

Data udzielonej odpowiedzi: 2003-02-26

Temat - klucz: Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Artykuł ustawy: Art. 14, art. 22, art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Treść pytania:

Czy mogę pomniejszyć przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu o niezamortyzowaną, wynikającą z ewidencji środków trwałych część wartości samochodu?

W wyniku wypadku samochodowego, mającego miejsce w 2002 r, uszkodzeniu uległ :będący środkiem trwałym w moim przedsiębiorstwie samochód osobowy marki Peugeot 405.
Wartość początkowa samochodu - 14.742 zł.
Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w październiku 2001 r., stawka amortyzacyjna 20%, pierwszy odpis od listopada 2001 r.
Pojazd nie miał ubezpieczenia autocasco Uszkodzony samochód został sprzedany. Sprzedaż samochodu dokumentuje faktura z dnia 5.12.2002 r. nr l/ST opiewająca na wartość 2500,-zł..
Jednocześnie z PZU S. A, z OC sprawcy, otrzymałam w dniu 20.01.2003 r. kwotę odszkodowania w wysokości 8.300 zł.. Samochód w dniu sprzedaży nie był w całości zamortyzowany.
Nie została wydana decyzja o kasacji pojazdu.

Odpowiedź udzielona podatnikowi:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Likwidacja wg definicji Słownika Języka Polskiego PWN Warszawa 1999 r. oznacza zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś. Likwidować to znaczy zwijać, usuwać coś, pozbywać się czegoś.
Zatem słownikowa definicja pojęcia likwidacji pośrednio utożsamia likwidację ze sprzedażą, czyli odpłatnym zbyciem (pozbywać się czegoś można poprzez sprzedaż).

Jednakże przepisy w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnie traktują sprzedaż (odpłatne zbycie) i likwidację składników majątku trwałego przedsiębiorstwa. Art. 22h ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy stanowi, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (...).

Wobec powyższego, słuszne zdaniem tut. Urzędu wydaje się stanowisko podatnika sugerujące zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisów art. 24 ust. 2 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia, a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych prowadzonej dla celów stosowania odpisów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. ...

2006-12-07 14:07:40
Dobrze, że coś takiego znalazłaś, Marzenko... :-)

Wiadomo - przepis jest kontrowersyjny. Mam dwie uwagi:
1) Marny to przepis (art.23 ust.1 pkt 48), który można ominąć sprzedażą za symboliczną złotówkę,
2) W przypadku Krzysia mamy do czynienia ze "szkodą całkowitą samochodu". W mojej opinii, rzeczywistą przyczyną wykreślenia z ewidencji, będzie likwidacja środka trwałego, związana z poważnym (niemożliwym do usunięcia) uszkodzeniem, a nie sprzedaż jego resztek... :-)
2006-12-07 14:49:23
~Meg
Skoro odróżniamy tożsamość auta od jego resztek, to może przeniesiemy również skutki takiego odróżnienia na grunt ustawy VATowskiej np. takie hasło:
auto osobowe nabyte z zamiarem wykorzystania wyłącznie do czynnosci opodatkowanych i będące w okresie "amortyzacji VAT" ulega całkowitej likwidacji czyli...
rozkwit szkód całkowitych ;-)
2006-12-08 12:30:34
~Marek
rozkwit szkód całkowitych ;-):-))A co zrobimy w sytuacji jak wyżej (w okresie "amortyzacji VAT"), gdy samochód został skradziony lub złomowany?Wracając do art.21 ust.1 pkt 48 updof i "likwidacji", o której tam mowa. Nie sadzę, aby ustawodawca przeoczył fakt, że podatnik może restrykcyjność przepisu łatwo zneutralizować. Bardziej jestem skłonny uznać, że przeniesienie własności, nawet za minimalną kwotę, satysfakcjonuje ustawodawcę. Jak wg Ciebie wpisuje się w ten przepis darowizna lub przekazanie rozbitego auta na potrzeby własne?Rozpiętość efektu podatkowego pomiędzy sprzedażą, a złomowaniem rozbitego (w szczególności - nowego, drogiego) auta będzie ogromna. Czy w Twojej opinii, sprzedaż (lub "sprzedaż") rozbitego samochodu, który nie nadaje się do naprawy, można bezpiecznie uprawiać w ramach tzw. inżynierii podatkowej, traktując jako skuteczne zneutralizowanie wspomnianego wyżej przepisu?Mówimy oczywiście o samochodzie bez ubezpieczenia AC. Proponuję Ci Gosiu ( w ramach zabawy :-) ) rolę ambitnej urzędniczki urzędu skarbowego w małej miejscowości. Oto odrobina dodatkowej "motywacji": miejscowy, bezczelnie bogaty przedsiębiorca, kasuje swoje nowiutkie autko za (bagatela) 300'000 zł na Twojej chałupie, rujnując po drodze ogródek i turbując kota. Nie muszę chyba dodawać, że był kompletnie pijany... ;-))
2006-12-08 12:31:08
rozkwit szkód całkowitych ;-)

:-))
A co zrobimy w sytuacji jak wyżej (w okresie "amortyzacji VAT"), gdy samochód został skradziony lub złomowany?

Wracając do art.21 ust.1 pkt 48 updof i "likwidacji", o której tam mowa. Nie sadzę, aby ustawodawca przeoczył fakt, że podatnik może restrykcyjność przepisu łatwo zneutralizować. Bardziej jestem skłonny uznać, że przeniesienie własności, nawet za minimalną kwotę, satysfakcjonuje ustawodawcę.

Jak wg Ciebie wpisuje się w ten przepis darowizna lub przekazanie rozbitego auta na potrzeby własne?

Rozpiętość efektu podatkowego pomiędzy sprzedażą, a złomowaniem rozbitego (w szczególności - nowego, drogiego) auta będzie ogromna. Czy w Twojej opinii, sprzedaż (lub "sprzedaż") rozbitego samochodu, który nie nadaje się do naprawy, można bezpiecznie uprawiać w ramach tzw. inżynierii podatkowej, traktując jako skuteczne zneutralizowanie wspomnianego wyżej przepisu?

Mówimy oczywiście o samochodzie bez ubezpieczenia AC.

Proponuję Ci Gosiu ( w ramach zabawy :-) ) rolę ambitnej urzędniczki urzędu skarbowego w małej miejscowości. Oto odrobina dodatkowej "motywacji": miejscowy, bezczelnie bogaty przedsiębiorca, kasuje swoje nowiutkie autko za (bagatela) 300'000 zł na Twojej chałupie, rujnując po drodze ogródek i turbując kota. Nie muszę chyba dodawać, że był kompletnie pijany... ;-))
2006-12-08 13:03:55
(Moderator)
na Twojej chałupie, rujnując po drodze ogródek i turbując kota. Nie muszę chyba dodawać, że był kompletnie pijany... ;-))
 
Nooo!!!!
Tu już przesadził !! (ten miejscowy nabab)

Ma ciepło u mnie jako "urzędniczki US". Bardzo ciepło.
2006-12-08 15:04:54
~Meg
A co zrobimy w sytuacji jak wyżej (w okresie "amortyzacji VAT"), gdy samochód został skradziony lub złomowany?

zrobimy to samo w zakresie korekty VAT naliczonego :-)
Tym niemniej zwolniona odsprzedaż auta osobowego rodzi skutki w zakresie korekty VAT naliczonego, a likwidacja tegoż auta i odsprzedaż wraku...

Czy w Twojej opinii, sprzedaż (lub "sprzedaż") rozbitego samochodu, który nie nadaje się do naprawy, można bezpiecznie uprawiać w ramach tzw. inżynierii podatkowej, traktując jako skuteczne zneutralizowanie wspomnianego wyżej przepisu?

- tak długo, jak długo będzie to odsprzedaż auta, spokojnie :-)

Przedsiębiorca zapłaci mi odszkodowanie stosownie wysokie go swojego statusu majątkowego :-)
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia


Autor:
Odpowiedź:
Potwierdź kod z obrazka:Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl